null

null

УРАЧУНАЈТЕ КВАЛИТЕТНО КОРПОРАТИВНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ У СВОЈ ПЛАН ЗА ПРИВРЕДНИ И ДРУШТВЕНИ РАСТ И РАЗВОЈ.

null

КАДА ДОНОСЕ ОДЛУКЕ О УЛАГАЊУ, ИНВЕСТИТОРИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПРВО ПОГЛЕДАЈУ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ. РАЧУНАЈТЕ С ТИМ.

Решењем министра финансија од 10. септембра 2020. године утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који је објављен у ‘’Сл. гласника РС’’, број: 123/20, као и на сајту Министарства финансија. Можете погледати документа на линковима у наставку. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/slglrsNP-overview/all https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/medjunarodni-racunovodstveni-standardi-i-medjunarodni-standardi-revizije/…

Сазнај више

Годишњи извештај Европске комисије (ЕК) даје препоруке и оцењује напредак у реформама на путу ка ЕУ у претходних дванаест месеци. Извештај ЕК о напретку Србије за 2020. годину објављен је 6. октобра 2020. године. Оно што је важно истаћи везано…

Сазнај више

У оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања (STAR-CFR Пројекат) у периоду почев од октобра 2020. до марта 2021. године биће организоване бесплатне обуке за примену подзаконских аката донетих на основу Закона о рачуноводству а која…

Сазнај више

Комора овлашћених ревизора донела је и на сајту објавила Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе. На поменути Правилник сагласност је дало Министарство финансија уз претходно прибављено мишљење…

Сазнај више

Агенција за привредне регистре објавила је да је у прописаном року, до 4. августа 2020. године, достављено 268.056 редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину. У званичном обавештењу напомиње се да обвезници који нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2019.…

Сазнај више

Рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину истиче данас. Агенција за привредне регистре објавила је у петак да очекује да још око 25.000 обвезника  достави  своје извештаје. До тада је 246.264 обвезника испунило ову обавезу. Подсећамо да…

Сазнај више

У „Службеном гласнику РС” број: 89/20 од 25. јуна 2020. године, објављено је седам правилника (из надлежности Министарства финансија) који су неопходни за примену Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број: 73/19, у даљем тексту: Закон) и то: Правилник о…

Сазнај више

Smart Kolektiv, Форум за одговорно пословање и BDO Srbija, инспирисани потребом да јавности обезбедe поуздане и корисне информације на тему економске подршке микро, малим и средњим привредним друштвима, oрганизовали су вебинар у оквиру којег су разјашњене многобројне дилеме када су…

Сазнај више

У оквиру Програма економских мера за подршку привреди Србије за ублажавање последица пандемије COVID-19, 16. априла 2020. године Влада је усвојила уредбу којом се померају рокови за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и…

Сазнај више

Уредбом Владе Републике Србије о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 утврђено је померање рокова за подношење…

Сазнај више