Месец: септембар 2020.

У оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања (STAR-CFR Пројекат) у периоду почев од октобра 2020. до марта 2021. године биће организоване бесплатне обуке за примену подзаконских аката донетих на основу Закона о рачуноводству а која…

Сазнај више

Комора овлашћених ревизора донела је и на сајту објавила Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе. На поменути Правилник сагласност је дало Министарство финансија уз претходно прибављено мишљење…

Сазнај више