Дан: 13. октобра 2020.

Решењем министра финансија од 10. септембра 2020. године утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који је објављен у ‘’Сл. гласника РС’’, број: 123/20, као и на сајту Министарства финансија. Можете погледати документа на линковима у наставку. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/slglrsNP-overview/all https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/medjunarodni-racunovodstveni-standardi-i-medjunarodni-standardi-revizije/…

Сазнај више