Дан: 6. новембра 2020.

Недавно је званично објављен и превод Међународног стандарда финансијског извештавања (МСФИ) 16, који регулише питања лизинга (закупа), а који ће се у Републици Србији примењивати за извештајне периоде након 1. јануара 2021. године. То значи да је МСФИ 16 обавезан…

Сазнај више