4. август- рок за предају финансијских извештаја

Рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину истиче данас.

Агенција за привредне регистре објавила је у петак да очекује да још око 25.000 обвезника  достави  своје извештаје. До тада је 246.264 обвезника испунило ову обавезу.

Подсећамо да је за достављање извештаја изузетно ове године продужен рок, у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника… („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

Више информација доступно је на сајту Агенције за привредне регистре.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*