All posts by Izvaštaj se računa

Пандемија корона вируса током 2020. године довела је до низа ланчаних проблема у свим сферама живота и пословања. Скоро да нема делатности која није на неки начин погођена ефектима пандемије. Њене негативне последице које се могу одразити на пословање неминовно…

Сазнај више

Убрзо пошто је Ковид-19 постао глобални проблем, и нажалост закуцао и на наша врата, привреда Србије почела је да осећа његов снажан утицај. Истовремени пад понуде и потражње, урушавање логистичких ланаца, криза ликвидности, обустава рада читавих индустријских грана итд. оптеретили…

Сазнај више

Седма по реду међународна научна конференција ФИНИЗ 2020 под називом ”Људи у фокусу аутоматизације процеса” одржаће се у петак, 04. децембра 2020. године.  У складу са одлуком Владе Републике Србије о забрани организовања скупова у затвореним просторијама због вируса КОВИД-19,…

Сазнај више

Недавно је званично објављен и превод Међународног стандарда финансијског извештавања (МСФИ) 16, који регулише питања лизинга (закупа), а који ће се у Републици Србији примењивати за извештајне периоде након 1. јануара 2021. године. То значи да је МСФИ 16 обавезан…

Сазнај више

Решењем министра финансија од 10. септембра 2020. године утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који је објављен у ‘’Сл. гласника РС’’, број: 123/20, као и на сајту Министарства финансија. Можете погледати документа на линковима у наставку. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/slglrsNP-overview/all https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/medjunarodni-racunovodstveni-standardi-i-medjunarodni-standardi-revizije/…

Сазнај више

Годишњи извештај Европске комисије (ЕК) даје препоруке и оцењује напредак у реформама на путу ка ЕУ у претходних дванаест месеци. Извештај ЕК о напретку Србије за 2020. годину објављен је 6. октобра 2020. године. Оно што је важно истаћи везано…

Сазнај више

У оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања (STAR-CFR Пројекат) у периоду почев од октобра 2020. до марта 2021. године биће организоване бесплатне обуке за примену подзаконских аката донетих на основу Закона о рачуноводству а која…

Сазнај више

Комора овлашћених ревизора донела је и на сајту објавила Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе. На поменути Правилник сагласност је дало Министарство финансија уз претходно прибављено мишљење…

Сазнај више

Рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину истиче данас. Агенција за привредне регистре објавила је у петак да очекује да још око 25.000 обвезника  достави  своје извештаје. До тада је 246.264 обвезника испунило ову обавезу. Подсећамо да…

Сазнај више

У „Службеном гласнику РС” број: 89/20 од 25. јуна 2020. године, објављено је седам правилника (из надлежности Министарства финансија) који су неопходни за примену Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број: 73/19, у даљем тексту: Закон) и то: Правилник о…

Сазнај више