ДЕЛЕГАЦИЈА СРБИЈЕ У ПОСЕТИ НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ ХОЛАНДСКИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА СА ЦИЉЕМ УПОЗНАВАЊА СА ПРИМЕРИМА ДОБРЕ ПРАКСЕ КОРПОРАТИВНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

У периоду од 16-19. априла 2019. године, у оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања, уз подршку Светске банке, представници Министарства финансија Владе Републике Србије, Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије и Коморе овлашћених ревизора у оквиру студијске посете Краљевини Холандији, посетили су надлежни орган за регулацију финансијских тржишта (AFM – Dutch Authority for the Financial Markets), Министарство финансија Холандије и највеће професионално удружење рачуновођа и ревизора у Холандији (NBA – The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants).

На одржаним састанцима делегацији из Републике Србије презентована су најзначајнија решења у Холандији у погледу регулативе у области корпоративног рачуноводства и екстерне ревизије, искуства Холандије у транспоновању ЕУ регулативе у овим областима, као и изазовима и проблемима у погледу имплементације одређених решења у области контроле квалитета рада ревизора и јавног надзора над ревизорском професијом који у Холандији спроводи AFM.

Такође, делегација из Републике Србије упозната је са начином рада и улогом професионалног удружења рачуновођа и ревизора у Холандији (NBA – The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants), које је пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC – International Federation of Accountants) и броји преко 20,000 чланова.

Осим размене искустава и стечених нових знања, констатована је и жеља за даљом сарадњом, и начелно су разматране могућности у погледу одређених обука и додатне едукације које би колеге из Холандије (пре свега из AFM) могле пружити представницима релевантних државних органа и институција, као и наставак даље сарадње између професионалне организације рачуновођа и ревизора из Холандије (NBA) и Коморе овлашћених ревизора.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*