ДИНАМИЧНА И КОНСТРУКТИВНА ДИСКУСИЈА ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ И НАЦРТА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ У КОМОРИ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

У среду, 28. августа 2019. године, одржан је округли сто у Комори овлашћених ревизора поводом представљања Нацрта закона о ревизији и Нацрта закона о рачуноводству а водећа тема расправе била је Нацрт закона о ревизији.

Расправа је отворена уводном речју представника Министарства финансија Републике Србије, Филипа Шановића, в.д. помоћника министра финансија и Александра Јањушевића, шефа Одсека за рачуноводство и ревизију, Сектора за финансијски систем. На самом почетку представљене су у кратким цртама новине и измене које доносе Нацрти ових закона. Нацрт закона о рачуноводству представио је др Зоран Петровић, док је Нацрт закона о ревизији представио др Мирослав Перић, представници Kонсултанта на Пројекту техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања.

У дискусији су учествовали  чланови Коморе овлашћених ревизора, представници ревизорских кућа као и представници органа Коморе овлашћених ревизора.

Након представљања Нацрта закона,  Бошко Видаковић, генерални секретар Коморе овлашћених ревизора, презентовао је у име Коморе сугестије и предлоге за унапређење Нацрта закона о  ревизији. Коментари су се односили на терминолошке нејасноће појединих чланова Нацрта закона као и на питање усклађености одредаба са другим домаћим правним актима, директивама и уредбама ЕУ. Разговарало се такође и о појединим сегментима Нацрта закона о рачуноводству, а највише речи било је о областима у којима су овим Нацртима предложене највеће новине: процес вођења и поверавања вођења пословних књига, лиценцирање рачуновођа, нефинансијско извештавање, померање рокова за достављање финансијских извештаја (Нацрт закона о рачуноводству) као и изузеће микропредузећа од обавезе ревизије, извештаји о транспарентности, одложено дејство појединих одредаба, измештање контроле квалитета (Нацрт закона о ревизији).

Циљеви доношења нових Закона о рачуноводству и Закона о ревизији су већа транспаретност пословања привредних субјеката и усаглашавање са директивама и правним тековинама Европске уније. Јавна расправа отворена је до 2. септембра и Министарство позива све да својим коментарима и сугестијама допринесу унапређењу квалитета корпоративног финансијског извештавања.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*