Финансирање микро, малих и средњих предузећа у време Kовид 19 пандемије – има ли места за crowdinvesting?

Убрзо пошто је Ковид-19 постао глобални проблем, и нажалост закуцао и на наша врата, привреда Србије почела је да осећа његов снажан утицај. Истовремени пад понуде и потражње, урушавање логистичких ланаца, криза ликвидности, обустава рада читавих индустријских грана итд. оптеретили су и нашу привреду, љуљајући фундаменте пословања и из корена мењајући оно што је “до јуче“ била наша пословна свакодневица. Није прошло дуго, а на ред је дошло питање дугова, потраживања, враћања банкарских кредита илити кратко речено – финансирања пословања. Који су одговори до сада дати, како се они одражавају на малу привреду и да ли је то довољно?


Шта је урађено до сада и какви су резултати?


Влада Републике Србије и Народна банка Србије реаговале су на новонастале околности у привреди опширним пакетом мера, од којих су за финансирање пословања свакако најзначајнији мораторијум тј. Застој у отплати кредитних обавеза и Гарантна шема за подршку привреди у условима КОВИД-19 кризе. Док је мораторијум био пре свега намењен стабилизацији односно превазилажењу шока насталог као последица пандемије, гарантна шема има за циљ да средњорочно осигура понуду финансирања тј. кредита привреди. Обе мере имају своју оправданост и њихово доношење привреда и академска заједница су углавном поздравиле. Међутим, не може се рећи да су обе мере подједнако ефикасне, посебно ако ствари посматрамо из угла микро и малих предузећа.
Ефекти мораторијума били су врло јасни и о њима не бисмо превише трошили речи, посебно имајући у виду да је исти истекао. Са друге стране гарантна шема је по својој структури дугорочнија мера и њени ефекти ће тек моћи да се виде. Ипак, интерним истраживањем и разговором са банкарима, малим привредницима и финансијским консултантима, дошли смо до првог пресека стања и следећих закључака:

  • Интересовање за кредите је, очекивано, јако велико;
  • До краја септембра привредници су повукли 1,2 од укупно 2 милијарде евра колика је вредност целог програма;
  • Банке користе гарантну шему да ре-финансирају већ постојеће кредите налазећи при томе креативна решења како би заобишле ограничења која им је постављена у том смислу;
  • Kритеријуми за добијање кредита, које су банке постављале и пре кризе, сада су допуњени критеријумима прописаним гарантном шемом;
  • Банке се труде да што већи број одобрених кредита буде покривен гарантном шемом, тако да они клијенти који не испуњавају критеријуме прописане у оквиру гарантне шеме (нпр. да имају два годишња финансијска извештаја) јако тешко долазе до кредита, чак и када су у питању солидни бизниси који би иначе били кредитирани. Такви клијенти сада једноставно нису приоритет.

Узимајући у обзир горе наведено, поставља се питање да ли је за очекивати да банкарски кредити, чак и уз гарантну шему, буду одговарајуће решење за микро и мала предузећа? Или је можда дошло време да престанемо да радимо исте, старе ствари на исти, стари начин и очекујемо другачије резултате? Посебно онда када нам околности додатно не иду на руку.

Шта је алтернатива?


Алтернативни видови финансирања, као што је групно финансирање односно crowdinvesting, за многа микро и мала предузећа могу бити одлично решење. Платформа Ventu.rs има за циљ да за проблем финансирања микро, малих и средњих предузећа пружи иновативно решење, примењујући модел доказан на другим тржиштима. Пружањем могућности квалитетним домаћим бизнисима да путем наше платформе промовишу свој бренд и бизнис план, Ventu.rs им омогућава да изграде заједницу која је спремна не само да буде купац или корисник, већ и да у њихов пројекат инвестира.
У Србији, упркос свему, постоји довољан број људи који имају средства и спремност да инвестирају у квалитетне домаће бизнисе и време је да се тај неискоришћени потенцијал стави у службу домаће привреде. За компаније то значи нови извор финансирања и начин промоције, а за инвеститоре могућност зараде и прилику да подрже бизнисе који им се допадају. Дакле не ради се о донацијама или помоћи, већ о инвестицији у компанију са потенцијалом за раст. Можда је управо у оваквим временима прави тренутак да се ослонимо на унутрашње ресурсе и усмеримо их тамо где могу постићи највећи ефекат, на корист свих укључених. Обезбедите финансирање за своју компанију пружајући инвеститорима могућност да учествују у Вашем успеху!
Како функционише crowdinvesting можете сазнати путем видео материјала, водича и брошура који су доступни на линку.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*