Информација о Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) објављеним на сајту Министарства финансија

Решењем министра финансија од 10. септембра 2020. године утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који је објављен у ‘’Сл. гласника РС’’, број: 123/20, као и на сајту Министарства финансија. Можете погледати документа на линковима у наставку.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/slglrsNP-overview/all

https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/medjunarodni-racunovodstveni-standardi-i-medjunarodni-standardi-revizije/

Поменути преводи МСФИ почеће да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. МСФИ се могу применити и приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2020. године (уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје).

Tags:


ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*