Колико смо свесни значаја корпоративних финансијских извештаја

У оквиру Пројекта подизања јавне свести о важности и употреби финансијског извештавања и ревизије спроводе се квалитативна и квантитативна истраживања у циљу процене јавног схватања важности објективног, независног и квалитетног финансијског извештавања.

Стручна и шира јавност ће у оквиру испитивања указати на уска грла и потешкоће које би требало превазићи адекватном комуникацијом и порукама које се односе на финансијско извештавање.

Крајњи циљ пројекта је – подићи свест јавности о значају ове тематике. Контролно истраживање јавне свести биће спроведено крајем 2019. године, а резултати ће бити представљени јавности.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*