НАЦРТИ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ, ЛАКШИ И ТРАНСПАРЕНТНИЈИ РАД ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Београд, 29. август 2019. године – Министарство финансија Републике Србије и Привредна комора Србије организовали су округли сто на коме су у оквиру јавне расправе презентовани  Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији. Нацрти закона су представљени након више од годину ипо дана припреме у чему су учествовали сви релевантни актери. Циљеви доношења оба закона су већа транспаретност пословања привредних субјеката и усаглашавање са директивама и правним тековинама Европске уније.

Имајући у виду значај ових закона за домаћу привреду, а у циљу стварања повољног пословног окружења за њен развој, округли сто је окупио привреднике и стручну јавност како би својим сугестијама и предлозима допринели унапређењу регулаторног оквира у области рачуноводства и ревизије и изналажењу најбољих и најцелисходнијих законских решења. Законе су представили и одговарали на питања учесника: Филип Шановић, в.д. помоћника министра финансија, Александар Јањушевић, шеф Одсека за рачуноводство и ревизију, Сектора за финансијски систем у Министарству финансија, као и представници тима консултаната који су учествовали у изради нацрта закона.

Како наводе представници Министарства финансија, крајњи циљ доношења новог Закона о рачуноводству је подизање нивоа квалитета финансијског извештавања у нашој земљи и усклађивање са најбољом међународном праксом у овој области.  Нацрт закона о рачуноводству предвиђа увођење јасних услова за професионално пружање рачуноводствених услуга, као и посебног јавног регистра пружалаца рачуноводствених услуга, чиме би се унапредио квалитет ових услуга, с обзиром на то да ће правна лица и предузетници морати да имају најмање једно лице запослено са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа. Нацрт закона такође предвиђа новине у извештавању увођењем нефинансијских извештаја и извештаја о плаћањима владама за поједине категорије.

Основни циљ предложеног Нацрта закона о ревизији је усклађивање са постојећом регулативом Европске уније у вези са обавезном ревизијом годишњих и консолидованих финансијских извештаја, као и са препорукама у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Крајњи циљ предложених реформи треба да буде подизање нивоа квалитета ревизорског и финансијског извештавања у Републици Србији, кроз унапређење система обављања ревизије, што је један од предуслова за привлачење потенцијалних домаћих и страних инвеститора.

Округли сто је био прилика да се на непосредан начин дође до нових конструктивних предлога и унапређења постојећих нацрта закона. У Министарству финансија напомињу да је сваки коментар добродошао и да ће бити узет у разматрање. Неопходно је да буде достављен на обрасцу (прописан на интернет страници Министарства), најкасније до понедељка 2. септембра 2019. године, Министарству финансија писаним путем на адресу: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о рачуноводству” или „За јавну расправу о Нацрту закона о ревизији”, или електронским путем на следеће e-mail адресе: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs и ana.brkic@mfin.gov.rs ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*