Одржан тренинг у организацији Информативног пословног центра – шта нам доносе нови Закон о рачуноводству и Закон о ревизији?

Сви заинтересовани имали су прилику да 31.октобра у просторијама хотела Палас, чују нешто више о новинама које доносе нови Закон о рачуноводству и Закон о ревизији. Информативнo пословни центар (ИПЦ) је организовао тренинг са циљем детаљног анализирања и разјашњавања чланова закона и измена које имају утицај на реални сектор и пословање привредних субјеката. О законима су говорили и одговарали на питања присутних Александар Јањушевић, шеф  Одсека за рачуноводство и ревизију у Министарству финансија Републике Србије, др Зоран Петровић, уредник-консултант ИПЦ-а и Бошко Видаковић, генерални секретар Коморе овлашћених ревизора.

Нешто више о новом Закону о ревизији рекао је Бошко Видаковић, који је нагласио да је нови Закон логичан наставак претходног. Посебан акценат је стављен на сегменте и чланове Закона који су нарочито интересантни и важни за кориснике (обвезнике) ревизије. Када је реч о тренутном стању у овој области, Видаковић је истакао да су адекватне информације при састављању финансијских  извештаја неопходне за беспрекорно и квалитетно обављање посла од стране ревизорске струке. Такође, један од предуслова за побољшање праксе у овој области, јесте одвајање и померање рокова за достављање редовних годишњих и консолидованих извештаја у односу на достављање извештаја ревизора. Ова новина је била предмет великог броја полемика, с тим што су учесници тренинга нагласили да она не утиче у великој мери на стандардно пословање и не производи драматичне последице по струку и њен делокруг рада.

На тему новог Закона о рачуноводству, регистра пружања рачуноводствених услуга, року за израду подзаконских аката и других ставки које су уређене новом регулативом, говорили су професор Зоран Петровић и Александар Јањушевић. Посебна расправа отворила се поводом питања о електронској документацији. Наиме, члан 28 Закон о рачуноводству који уређује питање чувања рачуноводствене документације и финансијских извештаја, истиче да се рачуноводствене исправе могу чувати на електронским медијима, као оригинална електронска документа или дигиталне копије итд. Наглашено је да пракса чувања документације испред свега захтева једнобразност и усаглашавање правила.

Александар Јањушевић говорио је и о изради подзаконских аката, пре свега о правилницима о обрасцима за финансијске извештаје и обрасцима о квантном оквиру. Јањушевић је истакао да је рок за израду ових аката предвиђен Законом и подразумева 30. јун 2020. године. Када је реч о роковима, присутни су такође информисани и ближе упућени о томе које одредбе Закона се примењују од 01.јануара 2020. године, а које од 01.јануара 2021.године. Такође, професор Петровић и Александар Јањушевић анализирали су значај састављања Напомена уз финансијске извештаје када је реч о квалитетном извештавању и реалној слици пословања и успеха једног предузећа.

Тренинг је замишљен као интерактивна радионица и тако је и вођен. Многа питања долазила су из публике, а тицала су се, између осталог, одредаба које уређују област нефинансијског извештавања, извештавање о корпоративном управљању као и извештаје о плаћањима ауторитетима власти. Пажњу је привукло и питање регистра пружалаца рачуноводствених услуга као и стицање лиценце за обављање посла рачуновођа.

На крају тренинга, професор Зоран Петровић је подсетио све присутне на одржавање и могућност учешћа на FINIZ конференцији, која ће се одржати 06. децембра 2019. године у организацији Универзитета Сингидунум под називом ”Дигитализација и smart финансијско извештавање”. Конференција ће се бавити финансијским решењима, новим методама у финансијском одлучивању, праћењу светских финансијских трендова, изазова управљања ризицима и другим темама.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*