„Планирај свој биланс успеха“ – панел о новом Закону о рачуноводству и Закону о алтернативним инвестиционим фондовима

У просторијама Научно-технолошког парка у Београду 17. децембра одржана је панел дискусија „Планирај свој биланс успеха“. Учесници скупа били су представници стартап компанија, чије пословање представља битан елемент развоја предузетништва и високотехнолошке заједнице у Републици Србији. Они су имали прилику да чују нешто више о новинама које доноси нови Закон о рачуноводству. На ову тему говорили су Александар Јањушевић, шеф одсека за рачуноводство и ревизију Министарства финансија Републике Србије, професор Зоран Петровић, док је Александра Драговић Делић, руководилац групе за хартије од вредности и тржиште капитала (Министарство финансија), рекла нешто више о Закону о алтернативним инвестиционим фондовима. Скуп је модерирала Вера Докмановић Ћирић, помоћник директора за финансије Научно-технолошког парка,

О томе колико је значајно доношење новог Закона о рачуноводству у контексту усклађивања прописа са захтевима ЕУ у области корпоративног финансијског извештавања говорио је Александар Јањушевић. „Испуњавање мерила за затварање Поглавља 6 Право привредних друштава, и отклањање уочених недостатака у примени постојећег законског решења јесу најважнији разлози за израду новог Закона“, истакао је Јањушевић. Неке од новина у оквиру Закона имају за циљ усавршавање професионалног пружања рачуноводствених услуга и регулисање услова које ће морати да испуне будуће рачуновође које желе да се баве пружањем ових услуга у Републици Србији (звање стечено код чланице Међународне федерације рачуновођа IFAC). Унапређење квалитета финансијског извештавања, смањење трошкова правних лица, олакшање њиховог пословања и транспарентније финансијско извештавање представљају приоритете када је реч о доношењу и спровођењу нових прописа у овој области. Говорници су истакли и значај новог Закона у контексту усклађености са плановима Владе Србије у сфери дигитализације. Обавеза састављања и достављања фактура искључиво у електронском облику (е-фактуре) представља корак напред у том смеру (са обавезном применом од 1. јануара 2022.године).

Након завршеног излагања, Јањушевић и професор Петровић отворили су динамичну дискусију. Велико интересовање за ову тему учесници су показали постављањем различитих питања, а говорници су давањем одговора отклонили неке од недоумица. Зоран Петровић је истакао и значај састављања Напомена уз финансијске извештаје, које ће омогућити лакше разумевање финансијских извештаја. Било је речи и о планираним бесплатним обукама за привреднике, рачуновође,  ревизоре и др. са циљем приближавања новог закона као и будућих подзаконских аката који ће бити донети до краја јуна 2020. године. Панел је затворила Александра Драговић Делић презентацијом о Закону о алтернативним инвестиционим фондовима који такође ступа на снагу почетком следеће године.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*