Померање рокова за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја

У оквиру Програма економских мера за подршку привреди Србије за ублажавање последица пандемије COVID-19, 16. априла 2020. године Влада је усвојила уредбу којом се померају рокови за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, на иницијативу Министарства финансија и Комисије за хартије од вредности.

За све обвезнике чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, Законом о инвестиционим фондовима са јавном понудом или Законом о алтернативним инвестиционим фондовима, овом уредбом се рок за предају годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

За извештавање које је уређено Законом о рачуноводству, прописано је да се рок за редовне годишње финансијске извештаје помера на рок од 90 дана од укидања ванредног стања, а рок за консолидоване финансијске извештаје на 120 дана од дана престанка ванредног стања. Текст уредбе: https://www.srbija.gov.rs/prikaz/459914ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*