Позив на јавну расправу о Нацрту закона о рачуноводству и Нацрту закона о ревизији 29. августа 2019. године, у ПКС-у

У четвртак, 29. августа 2019. године, у оквиру округлог стола који организују Министарство финансија и Привредна комора Србије биће представљени Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији. Округли сто биће организован у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 15, сала I у приземљу, са почетком у 09:00 часова.

Узимајући у обзир значај ових закона за пословање привредних субјеката на територији Републике Србије са циљем да се створи повољно пословно окружење за развој привреде, учесници су позвани да својим сугестијама и предлозима допринесу унапређењу регулаторног оквира у области рачуноводства и ревизије и помогну проналажење најбољих и најцелисходнијих законских решења.

Позив за учешће у јавној расправи и текст Нацрта закона о рачуноводству и Нацрта закона о ревизији објављени су на сајту Министарства финансија.

Примедбе, сугестије и предлоге који се односе на ова два Нацрта закона могу се доставити уз помоћ предвиђеног обрасца, најкасније до 2. септембра 2019. године, Министарству финансија писаним путем, на адресу: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о рачуноводству‟ или „За јавну расправу о Нацрту закона о ревизији”. Предлоге је могуће доставити и електронским путем на следеће адресе: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs и ana.brkic@mfin.gov.rs.

Молимо све заинтересоване да своје присуство на округлом столу потврде слањем e-mail поруке на: usntd@pks.rsОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*