Решење о утврђивању превода међународних стандарда финансијског извештавања

Решењем министра финансија о утврђивању превода МСФИ, предвиђено је да ће примена поменутих стандaрда почети од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2020. године. Истим решењем предвиђена је и могућност раније примене, тј. приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2019. године уз обавезно обелодањивање у Напоменама уз финансијске извештаје.

Превод Међународних стандарда финансијског извештавања објављен је 25. децембра 2019. године у Службеном Гласнику РС, број 92/19.

Текст решења у целости можете прочитати овдеОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*