Рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, за економску целину- 3. септембар 2020.

Агенција за привредне регистре објавила је да је у прописаном року, до 4. августа 2020. године, достављено 268.056 редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину.

У званичном обавештењу напомиње се да обвезници који нису доставили редовни годишњи финансијски извештај за 2019. годину у прописаном року, исти могу да доставе Агенцији са закашњењем, најкасније до 31.12.2020. године, уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања. Са друге стране сви обвезници чији су редовни годишњи финансијски извештаји за 2019. годину јавно објављени као исправни, а који накнадно утврде материјално значајне грешке до краја 2020. године, могу да изврше замену тих извештаја, као и замену одговарајуће документације објављене уз те извештаје

Матична правна лица која имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, за економску целину, могу то урадити најкасније до 3. септембра 2020. године. До сада је достављено 138 ових извештаја.

Извор: званични сајт Агенције за привредне регистреОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*