Tag Archives: МСФИ

Решењем министра финансија од 10. септембра 2020. године утврђен је превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) који је објављен у ‘’Сл. гласника РС’’, број: 123/20, као и на сајту Министарства финансија. Можете погледати документа на линковима у наставку. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/slglrsNP-overview/all https://www.mfin.gov.rs/tip-dokumenta/medjunarodni-racunovodstveni-standardi-i-medjunarodni-standardi-revizije/…

Сазнај више

Решењем министра финансија о утврђивању превода МСФИ, предвиђено је да ће примена поменутих стандaрда почети од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2020. године. Истим решењем предвиђена је и могућност раније примене, тј. приликом састављања финансијских извештаја…

Сазнај више