Tag Archives: zavrsni izvestaj

Уредбом Владе Републике Србије о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 утврђено је померање рокова за подношење…

Сазнај више