Усвојен нови Закон о рачуноводству и Закон о ревизији

Након усвајања Предлога закона о рачуноводству и Предлога закона о ревизији од стране Владе Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, након разматрања предлога, 10. октобра 2019. године, усвојила је два нова закона – Закон о рачуноводству и Закон о ревизији. Закони су објављени у Службеном гласнику (број  73/19) 11. октобра 2019. године.

Текстови два закона доступни су и на званичном сајту Народне скупштине Републике Србије:

Закон о рачуноводству – http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2368-19.pdf;

Закон о ревизији – http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2369-19.pdf.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*